Почетокот на 2023. година беше обележен со објавувањето на Јавен повик за предлози Ref: CC4WBS001OR/2023 во рамките на проектот Култура и креативност за Западен Балкан финансиран од Европската Унија. Јавниот повик беше насочен кон организации од граѓанско општество (НВО) и јавни институции од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Со цел нa организирање и поврзување на уметници, медиски професионалци и културни работници, овозможувајќи им да го промовираат разнообразието на културни изрази во и од Западен Балкан, одбрани се следните проекти за финансиска поддршка преку грантови

Во рамките на Тематскиот прозорец 2 ЛОТ 2 – Creative Gate и Arts Discovery Platform:

 1. Creative Gate
  Имплементациски партнери: Foundation EXIT (SER) и Taksirat (MKD)

Со цел нa поддршка на регионалното мрежење, соработка и промоција за подобрување на културната продукција и пристап на културa, одбрани се следните проекти за финансиска поддршка преку грантови

Во рамките на Тематски прозор 3 ЛОТ 2 – Culture and Creativity Learning Labs

 1. Beyond Stage Mastery
  Имплементациски партнери: Heartefact Fund (SER), Qendra e Arteve Vizuale Multimedia (KOS) и Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” (ALB) 

 1. Building Effective Networks through Improved Individuals Performance
  Имплементациски партнери: Moja Kariera (MKD) и Shoqata e Karikaturistëve “HITHI” (KOS)

 1. IAM (Independent Art Movement) – Montenegro Project
  Имплементациски партнери: Nova galerija vizuelnih umetnosti (SER) и Institut za savremenu umjetnost Cetinje (MNE)

 1. Laboratories on Inclusive Design and Accessible Communication
  Имплементациски партнери: United Nations Association Albania (UNNA) (ALB) и Kosovo Glocal (dba Kosovo 2.0) (KOS)

 1. Shoot your film (comprehensive guide to low-budget filmmaking) 
  Имплементациски партнери: Udruženje filmskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (BIH), Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu (BIH) и Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore (MNE)

 1. Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab 
  Имплементациски партнери: Don Branko Sbutega Foundation (MNE) и SHARE Foundation (SER)

Во рамките на Тематски прозор 3 ЛОТ 3 – Artistic Co-productions:

 1. Balkan Beats Fusion
  Имплементациски партнери: Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “ZORA” (BIH) и Udruženje mladih umjetnika Crne Gore (MNE) 

 1. BalkanStoryMap
  Имплементациски партнери: SpaceSyntaKs (KOS) и KANA / ko ako ne arhitekt (MNE)

 1. Connecting Dots: Exploring Shared Film Heritage
  Имплементациски партнери: Dokufest (KOS) и Beldocs (SER)

 1. Edu Cuts
  Имплементациски партнери: Združenie za mediumska pismenost Planet M Skopje (MKD), Independent Film Centre Filmart (SER), Udruženje Mladih Umjetnika (BIH), Podgorica Film Festival (MNE) и PriFilmFest – Prishtina International Film Festival (KOS)

 1. Expanding Theatre Landscapes
  Имплементациски партнери: Sarajevski ratni teatar SARTR (BIH), Heartefact Fund (SER) и Realstage (BIH)

 1. New Era: Artistic Discourses on Social and Climate Changes
  Имплементациски партнери: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (BIH) и Muzej savremene umetnosti Vojvodine (SER) 

 1. Singing Heroes: From the Margins to Centre Stage
  Имплементациски партнери: Udruženje “Eutopija” (SER), Udruženje građana “Romski kulturni centar” (SER) и Asocijacija mladih Roma “Aksiom” (BIH)

Со нетрпение очекуваме да го видиме влијанието на сите овие проекти во секторот за културна и креативна индустрија низ Западен Балкан.

Споделете на социјални мрежи