Four people sitting around a table looking at laptops and phone

Во рамките на проектот „Media for All“, на летната школа учествуваа тринаесет новинари од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија). Тие им се придружија на колегите од Романија, Турција, Бугарија, Република Чешка, Полска, Молдавија, Грција и Хрватска, со цел да стекнат нови вештини и да научат нови техники за истражувачко известување, како и да работат на вистински истражувачки известувања. 

Годинава, БИРН започна соработка со „Лајтхаус Репортс“, наградувана непрофитна организација со седиште во Холандија којашто води комплексни транснационални истраги. Тие ги применуваат комбинација од традиционални новинарски методи и нови истражувачки техники, како што се науката за податоци и интелигенцијата обезбедена од отворен код. 

Летово учесниците за првпат имаа можност да изберат една од четирите теми: Оружје, Надзор, Земјоделство и Отпад. Во текот на неделата, тие работеа поделени во четири тимови водени од обучувачи од БИРН и „Лајтхаус Репортс“, со цел да истражуваат наоди и да создаваат стории за регионот.   

Целта на летната школа беше да се стекнат нови вештини, но и да им се укаже можност на учесниците да го применат наученото со известување за една од дадените теми на обуката. Тие работеа во тимови и создадоа нови мрежи, споделуваа вештини и искуства и заедно ќе создаваат истражувачки стории за регионот. 

Британски совет во партнерство со Фондацијата „Томсон“, БИРН и ИНТРАК работи на проектот „Media for All“ којшто е финансиран од Владата на Обединетото Кралство.

Што сметаат учесниците дека ќе им биде најмногу од корист? 

Подолу може да прочитате за искуствата на некои од учесниците на летната школа во рамките на проектот „Media for All“.

 

Бесник Б

"Оваа обука претставуваше одлична можност да се работи на истражување заедно со неколку колеги од различни земји од Западен Балкан. Обуката ни овозможи да се запознаеме едни со други и да ја продолжиме соработката и во иднина, да истражуваме заедно и да си овозможуваме што полесен пристап до разни информации." 

 

Man with hands in pockets

Далио С

"Навистина е интересно тоа што соработуваме, стекнуваме искуствa со разни истражувачки техники и ги применуваме при создавање на нашите стории. Од огромно значење е тоа што во проектот учествуваат повеќе новинари од Балканот, бидејќи тоа ќе ја унапреди медиумската сцена која во моментов не е во доволна мера добра за демократски општества."

Ериса К

" За време на летната школа за истражувачко новинарство стекнав знаење за собирање и обработување податоци, како да дојдам до вистинските податоци на интернет, како да користам мапи и слики од сателити и како да категоризирам информации во структурирани формати кои се лесни за употреба. новинарството, ... не може да се изолира во рамките на нашите земји, со оглед на тоа дека имаме стории на исти теми во поглед на проблемите со кои се соочуваме и начинот на кој нашите општества функционираат."

Woman sitting at desk

Катерина Т

"По вторпат учествува на летна школа на БИРН. Нема да претерам ако кажам дека летната школа сосема ми го смени животот.  Седум дена интензивно истражување, анализирање и бура на идеи на само една тема... тоа не може да се искуси во канцеларија. Верувам дека ќе ги применам стекнатите вештини во секојдневното работење. Од огромна вредност е да најдеш начин да бидеш прв и поинаков, а по оваа програма сигурна сум и дека сите ќе бидеме подобри."

Head and shoulders photo of a man

Стефан М

"првпат работев на ваков начин, лице в лице со други колеги. ..интересно искуство за мене бидејќи практично создадовме нова мала мултинационална редакција која доби можност да покрива поширока област. ...придобивките од ваквиот начин на работење произлегуваат од тоа што на лице место ги разменуваме досегашните искуства и вештините кои сме ги стекнале во нашите редакции. И што е веројатно најважно, ние новинарите сме поврзани, а врските и контактите се од значење за идната соработка."