На самиот почеток од мојата кариера како новинарка во 2021 година ја објавив мојата прва статија за истражувачко известување. Токму затоа, иницијативата „Media for All“ и шансата да учествувам во неа беа силен ветер во мојот грб.

Преку програмата за менторство за жени во медиумите, не само што ја запознав Маша Милеусниќ, мојата одлична менторка, туку и други новинарки од целиот регион. За време на овој проект, имав можност да ѝ поставам многу прашања на мојата менторка, што беше бесценето, бидејќи немав диплома по новинарство или редовен работен однос како новинарка во тоа време каде што можев редовно да учам.

Се запознав со нови, како и со реномирани новинари од другите земји од Западен Балкан, што беше клучно за проширувањето на моите хоризонти. Разговаравме за нашите заеднички карактеристики и разлики, како и за секојдневните предизвици со коишто се соочуваме.

Преку втората програма, Натпреварот за млади новинари, ми се укажа можност да соработувам со колеги од Црна Гора и Албанија за истражување кое се однесува на актуелното најважно прашање - менталното здравје. Истражувањето на оваа тема беше многу напорно, но и од особено значење, бидејќи собравме сведоштва од голем број млади ширум регионот кои се борат да го зачуваат менталното здравје. Поради овие сведоштва, за мене ова истражување е исклучително важно. Чувствував дека ја разоткривам тажната реалност на младите кои се борат со ова прашање. Како новинарка, имав можност и одговорност да помогнам да се слушне нивниот глас.

Како новинарка во Центарот за истражувачко новинарство во Црна Гора, имав можност да добијам друг вид поддршка за којашто имам пофални зборови. Како редакција, бевме специјално обучени да ја користиме платформата/алатката за известување со вклучување на граѓаните (ECR), која се создаде во рамките на проектот „Media for All“. Благодарение на платформата ECR, успеав да го спроведам најважното и најинтересното истражување досега, а бидејќи е релевантно за родовите прашања, ќе го спомнам овде. Истражувањето ги разгледува раѓањата во Црна Гора и прашањата поврзани со практиките, конкретно колку тие се придржуваат или отстапуваат од критериумите на СЗО. Истражувањето вроди со одговори од над 700 жени, што ми беше навистина корисно за да добијам целосна слика и да известувам за оваа тема. Поради ова, би ја издвоила ECR како одлична компонента на поддршката од проектот „Media for All“.

Бев мотивирана да научам за сите овие програми и да учествувам во нив, бидејќи бев комплетен почетник во новинарството и сакав да ги истражам сите можности за подобрување на моите новинарски вештини и знаења, како и можноста за личен развој. Стекнав големо знаење за предизвиците со кои се соочуваат жените во мојата област и кај мене се јави интерес општо за родовите прашања. Во моментов, пишувањето истражувачки написи на оваа тема е еден од моите главни интереси.

Сметам дека програмата „Media for All“ може да биде корисна за голем број новинари, зависно од нивните лични барања и афинитети, бидејќи навистина нуди многу.

Споделете на социјални мрежи