School Leaders Guide

Програмата „Училишта на 21 век“ е посветена на обезбедување поддршка на сите нивоа на наставниоти ненаставниот кадар во училиштата со цел успешно интегрирање на критичкото размислување, решавањето проблеми и вештините за кодирање во наставните практики. Една од обуките што ги обезбедуваме за училиштата кои учествуваат во програмата е обука за училишни директори и лидери.

Водичот за лидерство има за цел да ги објасни основите на критичкото размислување, решавањето проблеми и кодирањето со уредот „Микро:бит“, зошто се потребни промени во наставните практики, како да се организираат клубови за кодирање во училиштата и зошто тоа е важно, како да се водат и мотивираат тимови, како да се води процесот на промена и како да се комуницира визијата за училиштата од 21 век.

Преземете го материјалот подолу

Македонски јазик

Преземете го материјалот овде.

Албански јазик

Преземете го материјалот овде.

Споделете на социјални мрежи